Pályázat – a Porrogi Aprajafalva Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

a Porrogi Aprajafalva Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör: óvodapedagógus

Vezetői megbízás időtartama. a vezetői megbízás határozott időre 2021. augusztus 1 – 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 8858 Porrog, Fő utca 55.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményvezetőként feladata az óvoda szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, a melyet a jogszabály, vagy egyéb szabályzat nem utalt más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló’ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
 • Legalább 4 év pedagógus munkakörben, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • A pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan becsatolása.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú területen, vezető beosztásban szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Gyermekszeretet, elhivatottság;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 • Intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.július. 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Anita jegyző nyújt a 06-82/471-388 (112. mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás címére (8858 Porrog, Fő utca 32.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: POR/186/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.) Fábián Anita jegyző részére

A pályázati kiírás további közzétételi helye:

 • gov.hu
 • Csurgó Város honlapja csurgo.hu
 • Porrog Község honlapja porrog.hu
 • Társulásban résztvevő településeken szokásos módon (pl. hirdetőtáblák)

A Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál Somogybükkösd Óvodafenntartó Társulás Társulási-tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az intézmény megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

 

Kárpát-medencei párlat találkozó Porrogon

Negyven évvel ezelőtt a helyi és a környező falvak bort készítő gazdáinak versengéseként indult útjára, a mára nemzetközi párlatversennyé szélesedett 39. Porrogi bor és 9. pálinka mustra. Mára már a pálinka vált meghatározóvá, amit jól mutat, hogy a 103 borminta mellett 158 pálinka készítő, 908 párlata került bírálatra ebben az évben.

A pandémia nagy kihívás elé állította Madarász Zoltán polgármestert és az általa vezetett szervező csapatot, akik jelesre vizsgáztak. A februári bírálathoz, és az e hét végén, rendezvény sátorban megtartott remek hangulatú eredményhirdetés megszervezéséhez bátorságra is szükségük volt. Az egész ország területéről, sőt a határon túli, magyarlakta településekről csúcs mennyiségű verseny minta érkezett. Nem véletlenül nevezte a szombati eredményhirdetésen résztvevő Jakab István, az Országgyűlés alelnöke Kárpát-medencei találkozónak, közös ünnepnek a rendezvényt. Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Biró Norbert a megyei közgyűlés elnöke egyaránt elismeréssel szólt a kis somogyi település nagy és sikeres „vállalkozásáről”. Madarász Zoltán köszöntőjében elmondta, hogy álmukban sem gondoltak volna ekkora érdeklődésre. Ha már így alakult, meg kellett felelni ennek a nagy feladatnak, amiben a falu vezetőinek segítségére volt a Hétszergörbe Gazdakör és a helyi Pálinka-vidék Egyesület is.

Gyenesei István versenyigazgató, 28 felkészült, a szakmában elismert, az ország legkülönbözőbb részeiből meghívott bírálói csapattal végezte a szakszerű, objektív minősítést. A nemzetközileg is sikeres pálinkakészítő és nagy bírálói gyakorlattal rendelkező szakember az eredményhirdetésen elmondta, hogy a porrogi versenyt, a mintaszámot és a leadott pálinkák minőségét tekintve, egyaránt az ország három legnagyobb megmérettetése között lehet emlegetni.

Az eredményhirdetésen büszkén jelenthették ki a szervezők, hogy az elbírált pálinkák kétharmada érmes minősítést érdemelt. Közülük 163 aranyérmes párlatra bukkantak az ítészek. Szép számú különdíj is gazdára talált. Így többek között a verseny legjobb pálinkája címet a keszthelyi Komoróczi Lajos magánfőző Ottonel törköly párlata érdemelte ki.  A legjobb kereskedelmi párlat címet a Szlovák Spirit Lakla cég almája nyerte. A legjobb bérfőzetett tétel a Komárom-Esztergom megyei Tokodról érkezett Vargha Béla Gloster almája lett. A legjobb kereskedelmi főzde a táskai Medicina Hungariqum Pálinkaház, a legjobb bérfőzető a Tolna megyei Závodról érkező Szász Gábor, míg a legjobb magánfőző címet a barcsi Tóth Tamás Csaba vihette haza. A versenyigazgatói különdíjat pedig a somogyudvarhelyi  Sass Tamás érdemelte ki, késői érésű zöld veltelini szőlő pálinkájával.

Kreka Ferenc a borzsűri elnöke elmondta, hogy évről-évre javul a kistermelők által készített borok minősége, amit a tapasztalatszerzés mellett nagy mértékben befolyásol a szőlőtermesztési kultúra formálódása is. A 33 aranyérmes bornak különösen örülhettek a gazdái. A verseny legjobb bora címet a Fejér megyei Kálozról érkező Szabó Gábor 2020-as évjáratú Cabernet Franc bora érdemelte ki, amely attól is különleges volt, hogy kék szőlőből készített fehér borként jelent meg a pohárban. A legjobb fehér bort Szalai Jeremiás, a legjobb rosét Szabó Attila, a legjobb vörösbort Faggyas József készítette.

Dr. Gyenesi István

 

39. Bor és 9. Pálinkaverseny információk

Kedves Bor és Pálinkaverseny Résztvevők! 🍷

A hétvégén fontos információk kerültek kiküldésre Önöknek a porrogi versennyel kapcsolatban a regisztrációkor megadott e-mail címükre.

Kérjük, ellenőrizzék le, megérkezett-e levelünk és amennyiben ezt nem találják, kérjük jelezzék felénk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

👤 Madarász Zoltán
📲 +36203938046
📨 madarasz.zoltan.1@gmail.com
🤳 @Zoltánné Madarász

 

39. Bor és 9. Pálinkaverseny – Porrog 2021 bírálat

2021. február 13-án, szombaton rendben lezajlott a 39. bor és 9. pálinka bírálat Porrogon.
Mindenki nagyon fegyelmezetten végezte a munkáját.
Szép tételek is voltak az országból, illetve Felvidékről.
Pálinkából 158 nevező, 107 településről, 908 mintával vett részt a megmérettetésen, ebből szlovákiai 5 nevező, 4 településről.
Statisztika, pálinka bírálatról:
🥇163 arany,
🥈202 ezüst,
🥉228 bronz minta érkezett,
📜 312 nem ért el érmet.
Ez úton is GRATULÁLUNK!👏
A 39. Porrogi Borversenyen 103 minta mérettette meg magát 2021-ben.
Statisztika, bor bírálatról:
🥇33 arany,
🥈33 ezüst,
🥉25 bronz minta érkezett,
📜 12 oklevelet kapott
Ez úton is GRATULÁLUNK!👏
Az ünnepélyes eredményhirdetést hagyományainkhoz híven élőben, személyesen szeretnénk megtartani, aki esetleg nem tud rajta részt venni, annak utána a saját eredményéről emailt küldünk. Ezt követően postázzuk az okleveleket, bírálati lapokat, esetleges egyéb díjakat.
Addig mindenkitől türelmet kérünk, bízunk benne, hogy hamarosan pozitív hírekkel szolgálhatunk ennek kapcsán is! Eredményt senkinek nem adunk ki, mert akkor hova lenne az izgalom és a meglepetés 🙂!?
Ahhoz, hogy a – minden eddigi rekordot megdöntő – bor és pálinka bírálatunk színvonala, ilyen magas legyen, a több, mint ezer beérkezett hazai és nemzetközi minta mellet elengedhetetlen volt bíráink kimagasló szakmai tudása, elismertsége, akiknek többsége országos, illetve nemzetközi tekintélynek örvend.
Köszönjük, hogy elfogadták a felkérést a porrogi versenyre! 🙏Jelentősen emelték a szakmai színvonalat!
Most pedig lássuk, kikről is van szó:
Ágotai Zoltán, okleveles bíráló, hatósági szakértő, magánfőző
Aradi Péter, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló
Ari András, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, magánfőző
Csendes Zsolt, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, egyetemi tanár
Daradics Antal, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, magánfőző
Dömötör Zsolt, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, 1Csepp Pálinka Hegykő
Erős Sándor, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, Erős Pálinkaház Jászberény főzőmestere
Faggyas József borász, borbíráló
Gazdag Attila, okleveles bíráló, Magánfőző, Pannónia Pálinkakultúra Egyesület
Göncz Gábor, érzékszervi bíráló, borász, Somogyi Bor- és Pálinkamustra Egyesület
Dr. Gyenesei István, pálinka szakmérnök, Magánfőző, okleveles bíráló versenyigazgató
Győrfi Bertalan okleveles főzőmester, pálinkabíráló, a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesület Nagymestere, Magánfőző
Horváth Lénárd, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló
Kazinczi Mihály, érzékszervi bíráló
Kovács Tibor, érzékszervi bíráló, Magánfőző
Kreka Balázs, érzékszervi bíráló, Somogyi Bor- és Pálinkamustra Egyesület
Kreka Bálint, kertészmérnök, borász, okleveles bíráló, Somogyi Bor- és Pálinkamustra Egyesület
Kreka Ferenc, borász, pezsgő készítő technikus, Somogyi Bor- és Pálinkamustra Egyesület elnöke
Márton András, okleveles bíráló, Magánfőző, Rézangyal pálinkamestere
Márton László, érzékszervi bíráló, Somogyi Bor- és Pálinkamustra Egyesület
Pach Gábor, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, Fenegyerek Pálinka Zamárdi főzőmestere
Pető Krisztina, érzékszervi bíráló, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Raffai Tamás, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, Fenegyerek Pálinka főzőmestere
Simonyi Gábor, érzékszervi bíráló, GáBor- és Pálinkaház, Somogyi Bor- és Pálinka mustra Egyesület alelnöke
Smidéliusz Zoltán, nyugalmazott evangélikus esperes, borbíráló, borász
Szabadics Attila, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, Magánfőző, Pannónia Pálinkakultúra Egyesület
Szabó Attila, érzékszervi bíráló, borász, Somogyi Bor- és Pálinkamustra Egyesület
Szannka Dániel, érzékszervi bíráló, Gong Pálinkaház főzőmestere Deszk
Szebenyi Dániel, érzékszervi bíráló, Magánfőző
Szikora Dániel, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, Bánki Pálinkaház
Szöllősi Edit, pálinka szakmérnök, okleveles bíráló, Agrárminisztérium
Tóth István, okleveles bíráló, magánfőző, Pannónia Pálinkakultúra Egyesület
Vágfalvi Attila, érzékszervi bíráló, a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly egyesület elnöke
Vázsonyi Gábor, borász, borbíráló

39. Borkóstoló és 9. Pálinkaverseny Porrog 2021.

 1. Borkóstoló és 9. Pálinkaverseny Porrog 2021.

 

Pálinka-vidék Egyesület, Hétszergörbe Gazdakör és Porrog Község Önkormányzatának szervezésében

Borkészítők, pálinka magánfőzők, bérfőzetők, kereskedelmi főzdék jelentkezését várjuk.

Nevezni lehet fehér-, vörös- és rosé borokkal, illetve tiszta-, érlelt- és ágyas pálinkákkal, párlatokkal a versenyszabályzatban kiírtak szerint.

Versenyszabályzat+nevezési lap: HAMAROSAN letölthető a

www.porrog.hu, illetve facebook: @porrogfalu

www.palinka-videk.eu oldalakról.

Nevezési határidő: 2021. február 01 – február 10. 12.00 óráig.

Mintaleadás: Porrog Közösségi Ház; munkanapokon 8:00-18:00 (8858 Porrog, Fő utca 32.)

Postán: 8858 Porrog, Fő utca 32. címre

Borminta: 1 db minimum 0,5 l üvegben;

Pálinkaminta: 1 db minimum 0,2 l üvegben.

Üvegekre könnyen eltávolítható (lehetőleg függőcímkén) a beazonosításhoz szükséges adatokat kérjük feltüntetni.

 

Nevezési díj:

Bor 1000.-Ft/minta,

Pálinka (magánfőzők és bérfőzetők):    1 minta 1500.-Ft;

2-7 minta 1200.-Ft/minta;

5 és afölötti minta 1000.-Ft/minta,

Kereskedelmi főzdék: 1500.-Ft/minta

Fizetés:           készpénzben, mintaleadáskor illetve

Pálinka-vidék Egyesület 74000511-16096697 bankszla.;

közleménybe: név, verseny nevezési díj

Zárt bírálat: 2021. február 13.

Mind a jelentkezés, mind a bírálat ideje alatt a vonatkozó járványügyi szabályoknak és előírásoknak maradéktalanul megfelelve járunk el!

A szabályok betartását várjuk és elvárjuk a jelentkezőktől is!

Részletes versenykiírás innen tölthető le:

Borverseny:

39. Borverseny nevezési lap
39. Borverseny szabályzat

Pálinka verseny:

9. Pálinkaverseny nevezési lap

9. Pálinakverseny szabályzat

Eredményhirdetésről a vírushelyzet függvényében tájékoztatjuk Önöket!

 

Hulladékszállítás 2021

‼️🗑FIGYELEM♻️‼️
December elején megérkeztek az új hulladékszállítási matricák, kérjük ne dobják ki azokat a leveleket!
A jelenlegi 2020-as éve szóló (zöld) matricákat a most kézhez kapott sárgákra kell lecserélni év végén. Az új, érvényes matrica nélküli edényeket a szolgáltató nem üríti ki január 1-jétől.
Akinek nincs matricája a hulladékgyűjtőkre, vagy bármi okból a kiadott matricák megsérültek, kérjük azt az ügyfélszolgálaton jelezze!
Akinek a hulladékgyűjtője sérült és cserét igényel, szintén az ügyfélszolgálaton tudja jelezni. Ebben az esetben a hulladékszállítási napon ugyanúgy ki kell helyezni a sérült edényt, benne lehet a háztartási hulladék és ürítés után a sérült edényt egy újra fogják cserélni, mely már a megfelelő matricával ellátott lesz.
Ügyfél­szol­gálat Nagyatád
Cím: 7500 Nagyatád, Szabadság u. 17.
Tel.: (82) 553-654
E-​mail: netta@nfv-pannonia.hu
Kon­takt személy: Szakács Ágnes ügyfélszolgálati
Hulladékszállítási naptár letölthető innen:
Porrog_hulladékszálíltási naptár 2021

Közlemény – COVID járványról

Tisztelt Porrogiak!

Immár sajnos településünk is belépett a COVID-19 járvánnyal érintettek sorába.
A háziorvos több személynél is tesztet és házikarantént rendelt el, így nyomatékosan
FELHÍVJUK MINDENKI figyelmét, hogy TARTSÁK BE a járványügyi intézkedéseket:
📌 lehetőleg KERÜLJÉK egymással a SZEMÉLYES KAPCSOLATOT
📌 az elkerülhetetlen találkozások során TARTSÁK A 1,5-2 MÉTERES VÉDŐTÁVOLSÁGOT
📌 VISELJENEK MASZKOT és
📌 ha COVID gyanús vagy igazoltan BETEG SZEMÉLLYEL TALÁLKOZTAK, MARADJANAK OTTHON❗️

Kérjük, a falugondnoknak, gondozónőnek, közfoglalkoztatottaknak vagy bárki másnak, aki az önkormányzattal kapcsolatban áll jelezzék, ha bármiben segítségre van szükségük. Legyen szó akár egy idős hozzátartozójának ellátásáról, vagy karantén miatt nem tud bevásárolni, ebédért menni stb szóljon, és segítünk!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 🙏
Madarász Zoltán
polgármester

Ebzárlat 2020. október 7-28.

Hirdetmény

A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fő Osztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a rókák veszettség elleni vakcinázása miatt, Csurgó, Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta közigazgatási területén valamennyi ebre, pásztor ebre

ebzárlatot,valamint legeltetési tilalmat rendelt el  2020. október  7- október 28. között.

A zárlat ideje alatt az ebeket kötve, zártan kell tartani, azok közterületen csak pórázzal vezethetők. A kóbor ebek befogásáról az önkormányzat gondoskodik.

Legelőre állatok nem hajthatók.

Lomtalanítás 2020

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Irodája értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannonia Nonprofit  Kft.

2020 évi őszi lomtalanítási akcióját

Porrog Községben 2020. október 13-án, kedden tartja.

A lomhulladékot 2020. október 13-án kedden reggel, 7:00 óráig helyezze ki az ingatlana előtti közút mellé olyan módon, hogy az könnyen elszállítható legyen, és a közúti forgalmat ne akadályozza.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket (WC csészét, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2020. június 30-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított számlákat kiegyenlítette, valamint a társaság egy helyről csak egy alkalommal szállít el lomhulladékot.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia Kft. az ingatlanhasználók részére egész évben a hulladékudvarban (Csurgó 0400/1 hrsz, Szennyvíztelep mellett) térítésmentesen biztosítja az elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kisgépek, stb.), veszélyes hulladék, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi átvételét.

A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket (televízió, monitor) kizárólag a lomtalanítás időszakában (2020. október 1-31. között) veszik át.

A csurgói hulladékudvar szerdán és pénteken 7:00-14:30- ig tart nyitva.

Kérjük a lakosságot, használja ki a lehetőséget, és legálisan szabaduljon meg a háztartásában felgyülemlett lomjaitól!