HIRDETMÉNY

Porrog Község Önkormányzata a Porrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelete alapján értesíti a helyi partnereket, hogy kezdeményezte Porrog Község településképi védelméről szóló 15/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítását a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében.

A véleményezési dokumentáció, mely a rendelet tervezetből áll az önkormányzatunk honlapján a http://porrog.hu weboldalon tekinthető meg a közzétételi időszakban.

A közzétételi időszak: 2024. május 9. – 2024. május 23.

továbbá Önkormányzatunk az ügyben

lakossági fórumot tart.

A lakossági fórum helye: Porrogi Kultúrotthon (8858 Porrog, Fő u. 32.)

A lakossági fórum időpontja: 2024. május 15. (szerda) 17:00 óra

A közzétett dokumentummal kapcsolatos véleményüket, észrevételüket a közzétételi időszakban írásban, a következő elérhetőségek egyikére küldhetik meg:

Postacím: Porrog Község Önkormányzata, 8858 Porrog, Fő u. 32.

E-mail: jegyzo@csurgo.hu

Köszönjük közreműködésüket!

Porrog, 2024. május 7.

 

Madarász Zoltán sk.

polgármester

Hirdetmény Porrog TKR módosítás

Rendelet-tervezet-TKR módosítás-POR-202401