Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Műszaki Iroda értesíti a lakosságot, hogy a Viridis – Pannónia Nonprofit  Kft Porrog községben 2018. évi őszi lomtalanítási akcióját

2018. szeptember 11-én, kedden tartja.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint, a feleslegessé vált háztartási lim-lomot, az ingatlana előtti közút mellé kihelyezni szíveskedjék a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig oly módon, hogy az könnyen elszállítható legyen és a közúti forgalmat ne akadályozza. A kisebb méretű lomot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lomtalanítás során nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektromos, illetve veszélyes hulladékot.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. az idei évtől az ingatlanhasználók részérre hulladékudvarban biztosítja az elektronikai hulladék (TV, hűtő,háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5db személyautó gumi átvételét. Képcsöves elektronikai berendezéseket kizárólag a lomtalanítás időszakában (2018.09.07-2018.09.28 között) vesznek át.

A hulladékudvar címe: 8840 Csurgó 0400/1 hrsz.(Szennyvíztelep mellett)

A közszolgáltató kizárólag attól az ingatlantól szállít el lim-lomot, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szünetelteti, illetve 2018. március 31. előtt kiállított számlákat kiegyenlítette.